Obsah

Průmyslový vodovod Dolní Zálezly-Ledvice

Typ: ostatní
vodárnaPro provoz závodu na hydrogenaci hnědého uhlí v Záluží u Mostu (Sudetenländische Treibstoffwerke) bylo nutné zajistit dostatek průmyslové vody. Jako řešení byl zřízen vodovod z Dolních Zálezel.

Na břehu Labe, zadrženého střekovskými zdymadly, byla postavena čerpací stanice, napájená speciálním vedením napětí 35 kV od elektrárny chemičky. Její čerpadla vytlačují vodu na temeno Dubického kopce (výškový rozdíl 200 m), kde stojí odvzdušňovací věž. Odtud tekla voda samospádem až do Záluží (s využitím principu spojených nádob).

Koncem 50. let vznikla Flájská přehrada na krušnohorské pláni a území jihovýchodně od chemičky začalo být devastováno těžbou uhlí. To vedlo ke zkrácení vodovodu k ledvické elektrárně, jíž slouží dodnes. V 70. letech 20. století byly pod odvzdušňovací věží postaveny podzemní vodojemy, které vyrovnávají odběr vody. V případě jejich přeplnění odtéká voda přepadem do Moravanského potoka a zpět do Labe.

Z řeky Labe teče voda přívodním potrubím pod hlavní silnicí do betonových jímek voda. Přes vstupní hradítka a hrubé česle se voda dostává dál do objektu do tří odkalovacích a sacích komor mezi sebou vzájemně propojených. Jelikož budova je původní z roku 1942 (přestála bez úhony i všechny povodně), je i ovládání hradítek původní, tedy na ruční pohon. Ke každé sací komoře patří dvojice čerpadel, která jsou stejně jako jímky, dole v podzemí. Každá dvojice čerpadel má jiný výkon, takže obsluha může podle potřeby (kolik je potřeba odeslat dále vody) řízeně regulovat objem vody od 230 do 2600 m3 vody za hodinu. Hladina v podzemních jímkách je rovná hladině v řece Labi. Z jímek se potom voda pomocí výtlačných čerpadel dostává společnou výtlakovou rourou do kopce, do vyrovnávací nádrže Dubice (Dubický kopec - 358 m). Hladinu v dubické nádrži hlídají měřící plováky, které ovládají již zmíněná čerpadla, která do nádrže podle potřeby dodávají vodu potrubím ve skále o délce necelého kilometru a převýšení dvěstě metrů s výkonem skoro 2 MPa. Tlak v potrubí je stále kontrolován a udržován aby nedošlo ke zpětnému rázu v potrubí. Z dubické podzemní nádrže o objemu cca 500 m3 potom jde voda gravitačně samospádem až do elektrárny v Ledvicích. Samozřejmě vše je také o komunikaci operátora z Ledvic s operátorem zde v přečerpávací stanici, tedy o aktuální předpokládané spotřebě vody. Nad dubickou nádrží je z dálky viditelná, tzv. přelivná věž o výšce cca 40 metrů, z čehož je nad zemským povrchem jen 12 m. Panují názory, že je to "odvzdušňovací" věž, tak to ale není. Tato věž slouží v případě dočasného přeplnění podzemní nádrže (ta má vlastní přepad se zpětným odtokem do Labe) než doběhnou čerpadla jako dočasná nádrž - naplní se vodou a pak zase pomalu odtéká, tedy něco jako klasický vodojem. Potrubí vedoucí až do Ledvic měří 20 km s převýšením 100 metrů. Do Ledvic přichází voda pod tlakem 1MPa. Kameninové potrubí s příměsí železa s klasickým hrdlovým spojem o průměru 1 metr je uloženo zhruba 2 - 3 metry pod zemským povrchem a je stejně jako budova přečerpávací stanice původní. Na trase se nachází přibližně padesát servisních bodů - revizní, odkalovací a odvzdušňovací šachty. Suverénně nejstarší dílo tohoto druhu u nás vybudovali převážně francouzští dělníci (za pomoci vězňů) a do provozu bylo odevzdáno v roce 1942. Do dnešní doby je zde vše původní, kromě čerpadel. Budova v Dolních Zálezlech několikrát přečkala bez úhony povodeň. Právě probíhá kompletní rekonstrukce budovy.


Vytvořeno: 7. 1. 2021
Poslední aktualizace: 7. 1. 2021 20:41
Autor: Správce Webu