Obsah

Silniční správní úřad

Obecní úřad Dolní Zálezly vykonává působnost silničního správního úřadu podle Zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) a to ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Žádost o připojení na místní komunikaci

Žádost o zvláštní užívání komunikace uložení sítí (35.5 kB)

Žádost o zvláštní užívání komunikace - výkopové práce,  lešení, reklama typu „A“, reklamní zařízení, kontejnery, předzahrádky (45 kB)