Rezervace hřiště

Vítejte na stránce, kde si můžete zarezervovat hřiště na tenis, nohejbal a další hry.

Hřiště jsou k dispozici pro občany Dolních Zálezel zdarma.  Odlišena jsou podle barev povrchu na červené a zelené. 

Chcete-li mít jistotu, že bude hřiště volné, zarezervujte si ho. Ten, kdo má rezervaci, má vždy přednost.

Po provedení rezervace požádejte o přístupový kód ke klíčům správce sportoviště na tel: 777 637 731.

Vstupem na hřiště se zavazujete dodržovat provozní řád, doporučujeme si ho tedy přečíst. K dispozici níže.

Rezervace zde 

 

Důležitá telefonní čísla:

Provozovatel hřiště: 725 911 072

Evropské číslo tísňového volání: 112

Záchranná služba: 155

Policie: 158

Hasiči: 150

 

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 30.6.2022

V Dolních Zálezlech dne 30. 6. 2022

Projekt „Výměna povrchu víceúčelového hřiště v obci Dolní Zálezly“ 117D8210H6251 byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

MMR