Obsah

Formuláře

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta ČR 2023

         .  zde ke stažení (19.8 kB)

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

       •  zde ke stažení 

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do krajského zastupitelstva

       •  zde ke stažení 

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

       zde ke stažení

Žádost o odhlášení psa z evidence - zánik poplatkové povinnosti

      • zde ke stažení (142.73 kB)

Žádost o vydání voličského průkazu pro vlolby do Evropského parlamentu

       • zde ke stažení

Žádost o povolení kácení dřevin /fyzická osova/

Žádost o povolení ke kácení dřevin /právnická osoba/

Žádost o povolení ke kácení dřevin /společenstva vlastníků/

Ohlášení kácení dle ust. § 8 odst. 4

Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Žádost o povolení sjezdu

Přílohy

 Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství

Žádost o přidělení/zrušení čísla popisného - existujícího objektu

Žádost o přidělení/zrušení čísla evidenčního - existujícímu objektu