Kulturní dům

V obci je od ledna 2019 nově zrekonstruovaný kulturní dům s velkým sálem s kapacitou 150 lidí, malý sál s kapacitou 15 lidí a klubovnami pro spolkovou činnost.

Kulturní dům - venku

Velký sál

přísálí

velký sal obr