Odpady

Poplatky za odpady pro rok 2024

 • popelnice o objemu 80 l: 1248 Kč/rok (nejpozději do 31.1.2025)
 • popelnice o objemu 120 l: 1872 Kč/rok (nejpozději do 31.1.2025)
 • popelnice o objemu 240 l: 3744 Kč/rok (nejpozději do 31.1.2025)

Senior 70+, který žije samostatně v domácnosti 

 • popelnice o objemu 80 l: 624 Kč/rok (nejpozději do  31.1.2025)
 • popelnice o objemu 120 l: 936 Kč/rok (nejpozději do 31.1.2025)

Pokud máte popelnici o objemu 120 l a víte, že ji nenaplníte, můžete si zvolit menší velikost, nebo naopak pokud vám současná popelnice nestačí, je třeba zvolit větší. Své požadavky můžete nahlásit na OÚ do 31. ledna 2024.

Využívání kapacity popelnic bude kontrolováno, bude-li popelnice pravidelně přeplněna, nebude vyvezena.

Rekreační objekty - obec zajišťuje odvoz směsných odpadů ze sběrných míst od března do konce října (8 měsíců) jednou týdně pouze ve speciálně označených pytlích - majitelé chat obdrží  16 ks 60 l  pytlů případně 8 ks 120 l. 

 • 576 Kč /rok/ nemovitost (platba do 30.listopadu 2024)

Platbu poplatku lze provést v hotovosti na OÚ v PO a ve STŘ od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, případně bezhotovostním převodem na účet obce (platební údaje: ve prospěch účtu 5164489319/0800; do zprávy – jméno, příjmení a číslo popisné či evidenční).


Poplatky za odpady pro rok 2023

 • popelnice o objemu 80 l: 1144 Kč/rok (nejpozději do 31.1.2024)
 • popelnice o objemu 120 l: 1716 Kč/rok (nejpozději do 31.1.2024)
 • popelnice o objemu 240 l: 3432 Kč/rok (nejpozději do 31.1.2024)

Senior 70+, který žije samostatně v domácnosti 

 • popelnice o objemu 80 l: 572 Kč/rok (nejpozději do  31.1.2024)
 • popelnice o objemu 120 l: 858 Kč/rok (nejpozději do 31.1.2024)

Pokud máte popelnici o objemu 120 l a víte, že ji nenaplníte, můžete si zvolit menší velikost, nebo naopak pokud vám současná popelnice nestačí, je třeba zvolit větší. Své požadavky můžete nahlásit na OÚ do 16. ledna 2023.

Využívání kapacity popelnic bude kontrolováno, bude-li popelnice pravidelně přeplněna, nebude vyvezena.

Rekreační objekty - obec zajišťuje odvoz směsných odpadů ze sběrných míst od března do konce října (8 měsíců) jednou týdně pouze ve speciálně označených pytlích - majitelé chat obdrží  16 ks 60 l  pytlů případně 8 ks 120 l. 

 • 528 Kč /rok/ nemovitost (platba do 30.listopadu 2023)

Platbu poplatku lze provést v hotovosti na OÚ v PO a ve STŘ od 8:00 do 10:00 a od 14:00 do 17:00, případně bezhotovostním převodem na účet obce (platební údaje: ve prospěch účtu 5164489319/0800; do zprávy – jméno, příjmení a číslo popisné či evidenční).

Sběrný dvůr je pro veřejnost otevřen:

 • středa: 15:00–17:00
 • sobota: 8:30–10:00
 • ve státní svátek ZAVŘENO

tříděný odpad (papír, plasty, kovy a sklo), velkoobjemový odpad, nebezpečný odpadbiodpad a elektroodpad, vše v běžném množství z provozu domácností (ne odpad vzniklý při rekonstrukci, či při úklidu po předchozích majitelích nemovitostí) zde mohou odevzdat všichni obyvatelé Dolních Zálezel a chataři, kteří mají zaplacený poplatek za odpad za konkrétní období.

Vstup dětem do 12 let je do sběrného dvora umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby, která za dítě při pohybu na sběrném dvoře zodpovídá.


Sběrné místo Obce Dolní Zálezly

Provozní doba sběrného místa:

 • Středa 15:00 – 17:00
 • Sobota 8:30 – 10:00

Druhy odpadů, které je možné odložit na sběrném místě:

 • Kovy
 • Plasty
 • Sklo
 • Papír a lepenka, kartony rozložené
 • Velké a malé domácí elektrospotřebiče 
 • Autobaterie a akumulátory
 • Zářivky, žárovky
 • Jedlé oleje
 • Objemný odpad – odpad, jenž pro své rozměry nelze uložit do popelnic, např. koberce, lino, dveře a okna bez skla (pouze jednotlivě), čalouněný i nečalouněný nábytek pouze demontovaný. Množství objemného odpadu je limitované – musí odpovídat běžné provozní obnově.
 • Nebezpečné odpady (např. rozpouštědla, průmyslové oleje, zbytky barev)
 • Biologicky rozložitelný odpad, tj. rostlinného původu, zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).
 • Textil (čistý a uložený v igelitovém či jutovém pytli)

Řád sběrného místa Typ: PDF dokument, Velikost: 202.71 kB

Pneumatiky

Do sběrného dvora nepatří. Od 1.1. 2018 lze pneumatiky bezplatně odevzdat v jakémkoliv pneuservisu bez ohledu na značku a typ, místo zakoupení nebo bez vázanosti na koupi nových či jiné služby. Seznam míst zpětného odběru pneumatik najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Místa zpětného odběru pneumatik - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

V Ústí nad Labem to jsou:

 1. Ústí nad Labem 400 01 Dobětická 3346 AUTO B.E.K. s.r.o. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka SUBARU ČR, s.r.o. Honda Motor E
 2. Ústí nad Labem 400 01 Drážďanská 827/76 SMAŽÍK NORD s.r.o. M Motors CZ s.r.o. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o.
 3. Ústí nad Labem 400 11 Hoření 2472/14 Inter Cars Česká republika s.r.o. Inter Cars Česká republika s.r.o.
 4. Ústí nad Labem 400 01 Jateční 1007/6 AUTOTIP servis s.r.o. O Automobil Import s.r.o.
 5. Ústí nad Labem 400 01 Malířský koutek 813/9 Autodoprava Nicola Kudrnová FLEKC s.r.o.
 6. Ústí nad Labem 400 01 Masarykova 1028 OKIM spol. s r.o. Porsche Česká republika s.r.o.
 7. Ústí nad Labem 400 01 Masarykova 750/316 LKQ CZ s.r.o. LKQ CZ s.r.o.
 8. Ústí nad Labem 400 07 Obvodová 759/13 Jaroslav Opočenský FLEKC s.r.o.
 9. Ústí nad Labem 400 07 Plavecká 810 AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s. TATRA TRUCKS a.s. C Automobil Import s.r.o.
 10. Ústí nad Labem 400 10 Podhoří 361/2 AUTO IN s.r.o. (Usti nad Labem) FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
 11. Ústí nad Labem 400 10 Podhoří 361/2 Rudolf Homolka Volvo Car Czech Republic s.r.o.
 12. Ústí nad Labem 400 10 Podhoří 371/7 FAIR AUTOTOP s.r.o. P Automobil Import s.r.o.
 13. Ústí nad Labem 400 01 Podhoří 374/2A REALCENTRUM Cars s.r.o. Kia Czech, s.r.o.
 14. Ústí nad Labem 400 01 Pražská 223 AURES Holdings a.s. AURES Holdings a.s.
 15. Ústí nad Labem 400 07 Přístavní 35 S. & W. Automobily s.r.o. Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o. Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.
 16. Ústí nad Labem 400 01 Solvayova 6 Louwman Motor Praha s.r.o. Toyota Central Europe - Czech s.r.o.
 17. Ústí nad Labem 400 01 Textilní 5898 Bohuslav Holeček PointS Czech s.r.o. Van den Ban Autobanden B.V.
 18. Ústí nad Labem 400 01 U Skladiště 421 BR-Cars s.r.o. BUFFLER s.r.o.
 19. Ústí nad Labem 400 01 Žižkova 731 Volvo Group Czech Republic, s.r.o. Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Evidence odpadů 2018-2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 141.28 kB


Naše odpady

Co je to vlastně odpad? Úplně vše, co vytváříme, se jednoho dne stane odpadem. A ještě jednodušeji, každý materiál je budoucí odpad. Otázkou jen je, za jak dlouho se tím odpadem stane a za jakých okolností. 

Z pohledu legislativy si můžeme odpad popsat zhruba následovně: odpad je v podstatě každá movitá věc, které se někdo zbavuje nebo má úmysl (nebo povinnost) se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů.

Komunální odpad

Co je to komunální odpad? Definovat tuto skrumáž všemožných odpadů dávalo zabrat i legislativě. Současný zákon nám definuje komunální odpady nějak takto: veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce. To samozřejmě neznamená, že odpad, který vznikne za hranicemi obce nebo města, není komunální. Je. Další definice charakterizuje komunální odpad poněkud zbrkle takto: Za komunální odpad se podle rozhodnutí Komise č. to-a-to považuje odpad z domácností a podobný odpad, který je svým složením srovnatelný s odpadem z domácností, s výjimkou odpadu z výroby a odpadů ze zemědělství a lesnictví. Otázka, která jistě leckoho napadne, zní: je komunální odpad opravdu nějakým druhem nezvládnutelných odpadů nebo je to jen neposedný byrokratický šotek? Na místě je obava, že spíše to druhé. Takže s trochou cynismu lze legislativcům a všemožným specialistům doporučit snažit se definovat spíše to, co komunálním odpadem není než to, co jím je.

Komunální odpad je ta část komunálního odpadu, která si jako celek a nebo jako jeho jednotlivé části za normálních atmosférických podmínek uchovává svůj tvar a objem. Je to domovní odpad. Zákon, alespoň v době psaní tohoto textu, dělal, že pojem domácí odpad nezná. Je to zjevně odpad z domácností. Prostě odpad z denní spotřeby domácností a jejich provozu. Anebo ještě jinak, je to ta část komunálního odpadu, která vzniká na území obce a pochází z činnosti fyzických osob (nepodnikatelských subjektů).

Podrobnější info na www.trideniodpadu.cz

V obci platí za komunální odpad každá domácnost za svoz popelnic jednou za čtrnáct dní, první popelnice je za dotovanou cenu. Pokud domácnosti jedna popelnice nestačí, platí za další plnou cenu. Chataři mohou komunální odpad ukládat na určených sběrných místech od 15.března do 30. října.

Papír

Co třídit?

 • Noviny, časopisy (přečtené i nepřečtené)
 • Krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů
 • Sešity, bloky, diáře, deníčky, památníčky, žákovské knížky, indexy
 • Reklamní letáky a další zbytečné reklamní tiskoviny
 • Knihy (bez tvrdých obalů), paperbacky, brožury
 • Katalogy, telefonní seznamy
 • Kancelářský papír (i ze skartovaček)
 • Prezentační booklety (bez plastových částí)
 • Dopisní obálky (klidně i s dopisy), pozvánky, vizitky, jízdenky
 • Papírové výplně
 • Papírové etikety, booklety z CD a DVD
 • Obaly od potravin (mouka, cukr, obaly od čajových sáčků)
 • Vnější papírové krabičky od zubních past, apod

POZOR, vždy třiďte jen povrchově neupravený papír!

Co netřídit!

 • Kopíráky - obsahují karbonový prach, (používá je ještě někdo?)
 • Pauzovací papír, spodní strany samolepek
 • Papír s povrchovou úpravou, parciálními laky
 • Křídový papír
 • Povoskovaný balicí papír
 • Silně znečištěný papír (od barev, lepidel, mastnoty, krve)
 • Zalaminovaný papír (občanky, řidičáky, apod.)
 • Toaletní papír, papírové kapesníčky, plenky
 • Použité mokré nebo vlhké papírové utěrky 
 • Hygienické vložky, vlhčené kapesníčky a utěrky
 • Plata od vajec
 • Krabičky od cigaret
 • Použité bankovky. Ty se drtí a vyrábí se z nich například izolační panely. 

Jak třídit papír?

Papír snad každý z nás pozná, a to většinou i na první pohled. 

 • Není třeba odstraňovat kovové spony — odstraňují se pomocí magnetů během zpracování.
 • Z obálek netřeba vydolovávat plastová okénka.
 • Krabice rozložte nebo sešlápněte, aby v kontejneru zabíraly co nejméně místa. Pokud z nich odstraníte izolepy, části hodně zanesené lepidly, nic tím nezkazíte.
 • POZOR dokumenty jako bankovní výpisy či jiné, které obsahují vaše osobní data, vždy roztrhejte, aby nemohlo dojít k jejich zneužití!

V obci jsou k dispozici dvě třídící místa, 2 kontejnery na papír jsou umístěny nad nádražím a tři kontejnery na sberném dvoře. Noviny a časopisy odevzdávejte zvlášť do stodoly ve sběrném dvoře. Kontejnery na papír se vyvážejí 1x za 14 dní  vždy v liché pondělí.

Plasty

Jak třídit plasty 

Zpracovatelům jde o tzv. jednodruhovost. Do žlutých kontejnerů na plast vhazujte jen to, co je vyznačeno na nálepce na kontejneru nalepené. Cokoli jiného do nich vhodíte, nebude zpravidla zpracováno. Do kontejnerů nevhazujte ani plasty spojené s jinými materiály, např. papírem nebo kovem. Nesprávným tříděním plastů pouze proces komplikujete a prodražujete – zjednodušeně řečeno. Třiďte kvalitně, zmenšujte velikost sešlápnutím, obaly nevymývejte. 

Ať se nám to líbí, nebo ne, ne všechny plasty, které naházíme do žlutého kontejneru je možné následně zrecyklovat. Smysl má třídit jen ty plasty, které lze zpracovávat. Těmi jsou PET lahve, obaly od drogistického zboží a fólie. Většina všeho ostatního s největší pravděpodobností skončí pod označením „výmět“ ve spalovně nebo na skládce.

Jaký plast třídit

 • PET lahve, plastové lahve od mléčných nápojů i samotného mléka
 • Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarínů, krémů
 • Obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel
 • Obaly od mycích a čisticích prostředků
 • Igelitové tašky, sáčky a fólie
 • Tuhý a obalový polystyren 

Co lze také třídit ?

 • Obaly od bonbonů, oplatek, sušenek a dalších sladkostí
 • Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, tzv. instantních potravin
 • Plastové květináče, kořenáče a truhlíky
 • Obaly od CD, DVD, VHS
 • Plastové předměty, pokud nemají značku 3 a 7

* Tyto materiály se s velikou pravděpodobností nezpracují a budou spáleny.

Jaký plast netřídit!

 • Bioplasty – ty běžně recyklovat nelze. 
 • Molitan, guma, linoleum, plexisklo 
 • Nic z PVC (recyklační značka 3)
 • Novodur, novoplast atp. 
 • Hnědé PETky od piva
 • Zubní kartáčky
 • Těsnění, žvýkačky
 • Koberce, předložky (ani spojky a citoslovce :-)
 • Celofán 
 • Obaly značně znečištěné od nebezpečných chemikálií
 • Obaly složené z více druhů plastů
 • Blistry (BOL)
 • Starý stavební polystyren (může obsahovat toxické zpomalovače hoření)
 • Plasty s obsahem barviv a lepidel

​Podrobnější informace o plastech jejich třídění a recyklaci zde

Pro třídění plastů jsou k dispozici dvě sběrná místa 2 kontejnery na plast jsou umístěny nad nádražím a 4 kontejnery jsou ve sběrném dvoře. Kontejnery jsou vyváženy jednou týdně -vždy ve čtvrtek.