Czech POINT

Czech POINT je asistované místo sloužící pro komunikaci občana s veřejnou správou. Jedná se o garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Úřední hodiny:

Pondělí, středa: 7:00 - 12:00, 13:00-17:00

Co je možno získat, vyřídit prostřednictvím služby Czech POINT

 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z Veřejných rejstříků
 • Výpis z Živnostenského rejstíříku
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Základní registry

Další poskytované služby:

 • Zavedení změny pro doručování písemností
 • Zavedení adresy pro doručování písemností
 • Žádost o změnu při zjištění nesouladu Czech POINT
 • Výdej údajů z evidence obyvatel

Odkaz na webové stránky Czech Point
(kliknutím na připravený odkaz se dostanete na externí stránky s dodatečnými informacemi o výše uvedených úkonech)