Výroční zprávy

V roce 2023 byly podány 2 žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2023

o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 2
 • b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 • c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
 • d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

V Dolních Zálezlech dne 10. 1. 2024


V roce 2022 bylo podáno 0 žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2022

o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
 • b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 • c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
 • d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

V Dolních Zálezlech dne 10. 1. 2023


V roce 2021 byly podány 2 žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2021

o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 2
 • b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 • c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
 • d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

V Dolních Zálezlech dne 10. 1. 2022


V roce 2020 byly podány 2 žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2020 

o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 2
 • b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 • c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
 • d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

V Dolních Zálezlech dne 10. 1. 2021


V roce 2019 byly podány 3 žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2019 

o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1.1.2019 - 31.12.2019

Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím.

 • a) Celkový počet písemných žádosí o informace: 3
 • b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 • c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
 • d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

V Dolních Zálezlech dne 6.1.2020


V roce 2018 byly podány 4 žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2018

o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1.1.2018 - 31.12.2018

Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím.

 • a) Celkový počet písemných žádosí o informace: 4
 • b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 • c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
 • d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

V Dolních Zálezlech dne 4.1.2019


V roce 2017 bylo podáno 7 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU VDdOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2017

o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1.1.2017 - 31.12.2017

Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím.

 • a) Celkový počet písemných žádosí o informace: 7
 • b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 • c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
 • d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

V Dolních Zálezlech dne 2.1.2018


V roce 2016 byla podána 1 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2016

 

o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1.1.2016 - 31.12.2016

Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím.

 • a) Celkový počet písemných žádosí o informace: 2 
 • b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 • c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
 • d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

V Dolních Zálezlech dne 2.1.2017


V roce 2015 byla podána 1 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2015 

o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1.1.2015 - 31.12.2015

Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím.

 • a) Celkový počet písemných žádosí o informace: 1 
 • b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 • c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
 • d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

V Dolních Zálezlech dne 5.1.2016