Zastupitelé obce

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté.

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. 

Na volební období 2022 - 2026 má obec Dolní Zálezly 7 členné zastupitelstvo.

  • Starostka: Ing. Magda Pejšová, MPA
  • Místostarostka: Ing. Irena Němečková

Členové zastupitelstva: 

  • Ing. Petr Hetto
  • Václav Král
  • Miroslav Suchý
  • Jiří Sypecký
  • Martin Vojtíšek