Obsah

Zastupitelstvo

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté.

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. 

Na volební období 2018 - 2022 má obec Dolní Zálezly 7 členné zastupitelstvo.

 

starosta:                        

  • ING. MAGDA PEJŠOVÁ, MPA

místostarosta:               

  • ING. IRENA NĚMEČKOVÁ

členové zastupitelstva: 

  • ING. PETR HETTO
  • ZDENĚK PEJŠA
  • MARTIN VOJTÍŠEK
  • MIROSLAV SUCHÝ
  • ALEŠ ZÍKA