Dotace a projekty

logo kraj

Projekt "Rozšíření veřejných sběrných míst pro rekreační oblasti"

Datum: 27. 6. 2024

Projekt "Rozšíření veřejných sběrných míst pro rekreační oblasti" byl realizován za přispění prostředků Ústeckého kraje.

Projekt "Vybavení kulturního centra"  4

Projekt "Vybavení kulturního centra"

Datum: 20. 1. 2024

Projekt "Vybavení kulturního centra" byl realizován za přispění finančních prostředků Ústeckého kraje.

Dotace kraj

Projekt "Jedlá zahrada a ořez stromů"

Datum: 9. 1. 2024

Projekt "Jedlá zahrada a ořez stromů" byl realizován za přispění prostředků Ústeckého kraje.

Publicita

Projekt " Mobilní vybavení pro kulturní a spolkovou činnost v obci Dolní Zálezly"

Datum: 24. 4. 2023

V rámci projektu obec pořídila 15 ks "Pivních setů" a dva velkoprostorové stany.

MMR

Projekt "Rekonstrukce budovy Mateřské školy v obci Dolní Zálezly"

Datum: 24. 4. 2023

Na objektu Mateřské školy byla v rámci projektu provedena kompletní výměna střešní krytiny, zrekonstruovány terasy, zrenovováno původní zábradlí a opravena fasáda.

Přispěl ÚK

Projekt "Zefektivnění sběru a svozu BRKO na území obce Dolní Zálezly"

Datum: 29. 9. 2022

Projekt "Zefektivnění sběru a svozu BRKO na území obce Dolní Zálezly" byl realizován za přispění prostředků Ústeckého kraje.

MMR

Projekt "Výměna povrchu víceúčelového hřiště v obci Dolní Zálezly"

Datum: 14. 9. 2022

Na stávajícím víceúčelovém hřišti v obci Dolní Zálezly byl nahrazen nevyhovující antukový povrch ve špatném stavu moderním povrchem z umělé antuky. Celková plocha hřiště je 650 m2. Nový povrch lépe splňuje požadované vlastnosti pro sport, má snazší údržbu a ekologické přínosy.

MŽP a SFŽP

Projekt "Obnova soustavy veřejného osvětlení Dolní Zálezly"

Datum: 31. 8. 2022

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

POdpořil Kraj

Projekt "Oprava budovy obecního úřadu v Dolních Zálezlech"

Datum: 13. 7. 2022

Projekt „Oprava budovy obecního úřadu v Dolních Zálezlech“ byl realizován za přispění prostředků Ústeckého kraje.

Podpořil ÚK

Divadelní pouť Dolní Zálezly

Datum: 7. 10. 2020

Festival pouličních divadel, hudby, loutek, nového cirkusu
proběhl 3.10.2020 za podpory Ústeckého kraje

Projekt "Dětská hřiště v obci Dolní Zálezly" 1

Projekt "Dětská hřiště v obci Dolní Zálezly"

Datum: 2. 12. 2019

V rámci projektu byly osazeny dvě lokality několika herními prvky. Vznikla tak dvě dětská hřiště, která přispěla ke zvýšení kapacity pro volnočasové aktivity dětí.

Projekt "Oprava MK č. 9c v obci Dolní Zálezly, střed obce" 2

Projekt "Oprava MK č. 9c v obci Dolní Zálezly, střed obce"

Datum: 18. 3. 2019

Projekt „Oprava MK č. 9c v obci Dolní Zálezly, střed obce“ byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

PodpořilÚK

Projekt "Vybavení kulturního domu nábytkem"

Datum: 16. 11. 2018

Projekt „Vybavení kulturního domu nábytkem“ byl realizován za přispění prostředků Ústeckého kraje