Obsah

Zprávy

Projekt "Vybavení kulturního centra"  4

Projekt "Vybavení kulturního centra"

Projekt "Vybavení kulturního centra" byl realizován za přispění finančních prostředků Ústeckého kraje. celý text

ostatní | 20. 1. 2024 | Autor: Správce Webu
Dotace kraj

Projekt "Jedlá zahrada a ořez stromů"

Projekt "Jedlá zahrada a ořez stromů" byl realizován za přispění prostředků Ústeckého kraje. celý text

ostatní | 9. 1. 2024 | Autor: Správce Webu
Publicita

Projekt " Mobilní vybavení pro kulturní a spolkovou činnost v obci Dolní Zálezly"

V rámci projektu obec pořídila 15 ks "Pivních setů" a dva velkoprostorové stany. celý text

ostatní | 24. 4. 2023 | Autor: Správce Webu
MMR

Projekt "Rekonstrukce budovy Mateřské školy v obci Dolní Zálezly"

Na objektu Mateřské školy byla v rámci projektu provedena kompletní výměna střešní krytiny, zrekonstruovány terasy, zrenovováno původní zábradlí a opravena fasáda. celý text

ostatní | 24. 4. 2023 | Autor: Správce Webu
Přispěl ÚK

Projekt "Zefektivnění sběru a svozu BRKO na území obce Dolní Zálezly"

Projekt "Zefektivnění sběru a svozu BRKO na území obce Dolní Zálezly" byl realizován za přispění prostředků Ústeckého kraje. celý text

ostatní | 29. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
MMR

Projekt "Výměna povrchu víceúčelového hřiště v obci Dolní Zálezly"

Na stávajícím víceúčelovém hřišti v obci Dolní Zálezly byl nahrazen nevyhovující antukový povrch ve špatném stavu moderním povrchem z umělé antuky. Celková plocha hřiště je 650 m2. Nový povrch lépe splňuje požadované vlastnosti pro sport, má snazší údržbu a ekologické přínosy. celý text

ostatní | 14. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
MŽP a SFŽP

Projekt "Obnova soustavy veřejného osvětlení Dolní Zálezly"

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. celý text

ostatní | 31. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
POdpořil Kraj

Projekt "Oprava budovy obecního úřadu v Dolních Zálezlech"

Projekt „Oprava budovy obecního úřadu v Dolních Zálezlech“ byl realizován za přispění prostředků Ústeckého kraje. celý text

ostatní | 13. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Podpořil ÚK

Divadelní pouť Dolní Zálezly

Festival pouličních divadel, hudby, loutek, nového cirkusu
proběhl 3.10.2020 za podpory Ústeckého kraje celý text

ostatní | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Projekt "Dětská hřiště v obci Dolní Zálezly" 1

Projekt "Dětská hřiště v obci Dolní Zálezly"

V rámci projektu byly osazeny dvě lokality několika herními prvky. Vznikla tak dvě dětská hřiště, která přispěla ke zvýšení kapacity pro volnočasové aktivity dětí. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Projekt "Oprava MK č. 9c v obci Dolní Zálezly, střed obce" 2

Projekt "Oprava MK č. 9c v obci Dolní Zálezly, střed obce"

Projekt „Oprava MK č. 9c v obci Dolní Zálezly, střed obce“ byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj. celý text

ostatní | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
PodpořilÚK

Projekt "Vybavení kulturního domu nábytkem"

Projekt „Vybavení kulturního domu nábytkem“ byl realizován za přispění prostředků Ústeckého kraje celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Správce Webu