Obsah

Obec Dolní Zálezly

Počátky osídlení území dnešní obce spadají až do mladší doby kamenné. Obec samotná je prvně zmiňována již v roce 1057 v zakládací listině litoměřické kapituly. Další zmínka o Dolních Zálezlech pochází z roku 1226, kdy část vsi propůjčila královna Gertruda a Přemysl Otakar I. klášteru v Doksanech. Roku 1357 získal část vsi šlechtic Špik z Hradce, druhou rodina Styrfa z Dubic. 

Zobrazit více Zobrazit více

Aktuality

13.11.2020

Plánovaná výluka - vlak

provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o plánované výluce na železniční trati 090 (Praha) - Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem - (Děčín) a zpět, která bude probíhat v úseku Prackovice nad Labem - Lovosice/Lovosice - Prackovice nad Labem/Prackovice nad Labem - Ústí nad Labem jih dne 25. listopadu 2020 (středa), od 09:15 hod. do 20:45 hod.

Detail

09.11.2020

MAS Labské skály 1

MAS Labské skály

MAS Labské skály aktualizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (tzv. SCLLD) pro programové období 2021-2027. Na základě strategie pak bude možné čerpat finanční prostředky na různé projekty. Od letošního roku je území naší obce jeho součástí.

Detail

05.11.2020

Výkopové práce v Moravanské ulici a u hřbitova

Výkopové práce v Moravanské ulici a u hřbitova

V pondělí 9.11. budou zahájeny výkopové práce spojené s pokládkou el. kabelového vedení do země v Moravanské ulici a kolem hřbitova.

Detail

29.10.2020

Plánovaná odstávka vody 1

Plánovaná odstávka vody

Z důvodu plánovaných prací na vodovodním zařízení bude dne 19.11.2020 od 8:00 hod do cca 12:00 hod přerušena dodávka pitné vody v obci Dolní Zálezly.

Detail

28.10.2020

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

V ulici Národní fronty ve zúženém místě došlo k propadu uliční vpusti. Místo bylo označeno přenosným dopravním značením. Dbejte při jízdě a chůzi zvýšené opatrnosti !

Detail