Obsah

Obec Dolní Zálezly

Počátky osídlení území dnešní obce spadají až do mladší doby kamenné. Obec samotná je prvně zmiňována již v roce 1057 v zakládací listině litoměřické kapituly. Další zmínka o Dolních Zálezlech pochází z roku 1226, kdy část vsi propůjčila královna Gertruda a Přemysl Otakar I. klášteru v Doksanech. Roku 1357 získal část vsi šlechtic Špik z Hradce, druhou rodina Styrfa z Dubic. 

Zobrazit více Zobrazit více

Aktuality

21.06.2019

Taneční kurzy pro dospělé

Začátečníci i mírně pokročilí. Nic složitého, jde nám o to se hýbat a při tom se bavit. Pod vedením tanečního mistra Jiřího Petra.

Detail

21.06.2019

1. Obecní nohejbalový turnaj trojic 1

1. Obecní nohejbalový turnaj trojic

Obec Dolní Zálezly pořádá letní nohejbalový turnaj, který se uskuteční v sobotu 13. července od 9:00. Podrobnosti na plakátu.

Detail

12.06.2019

Informace o dodávce pitné vody

Z důvodu rekonstrukce přivaděče mezi obcemi Michalovice a Libochovany dojde v termínu 1. - 15. června 2019 k postupné změně kvality dodávané pitné vody v ukazateli tvrdosti vody.

Detail

31.05.2019

ČERNÝ PRAPOR NA OBECNÍM ÚŘADĚ 1.6.2019

Naše obec se připojuje ke společnému prohlášení Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí a vyjádří hluboké politování tragické události i sounáležitost rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky vyvěšením černého praporu nad obecním úřadem v sobotu 1.6.2019

Detail

27.05.2019

VÝZVA NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN obce Dolní Zálezly

Obec Dolní Zálezly zahájila přípravné práce na územním plánu obce Dolní Zálezly. Vyzýváme proto všechny občany, podnikatele, firmy a jiné fyzické a právnické osoby, aby obci sdělili informace o svých záměrech na výstavbu rodinných domů, bytových objektů, rekreačních staveb, zařízení občanského vybavení, příp. jiných objektů, včetně navazující dopravní a technické infrastruktury, které by měly být zapracovány do zadání nového územního plánu nejpozději do 30.9.2019

Detail