Obsah

Historie

Počátky osídlení území dnešní obce spadají až do mladší doby kamenné. Obec samotná je prvně zmiňována již v roce 1057 v zakládací listině litoměřické kapituly. Další zmínka o Dolních Zálezlech pochází z roku 1226, kdy část vsi propůjčila královna Gertruda a Přemysl Otakar I. klášteru v Doksanech. Roku 1357 získal část vsi šlechtic Špik z Hradce, druhou rodina Styrfa z Dubic. Jinou část vsi ve vlastnictví doksanského kláštera získali v roce 1487 páni z Koldic na Krupce. Později, v roce 1578 město Ústí tento majetek koupilo spolu s obcí a v roce 1610 jej prodalo městu Litoměřice. V roce 1579 přešel jeden díl vsi pod panství Řehlovice.
#

V roce 1633 vedla přes Dolní Zálezly pěší pošta z Drážďan do Prahy. Posel tady měl i svůj domek. Od roku 1652 již jezdil koňmo a od roku 1752 jela pošta poprvé na nápravě, dostavníkově. Den 25. 4. 1815 bude navždy zapsán v dějinách obce černým písmem - toho dne zde vypukl velký požár, který úplně zničil 13 domů. Na paměť této události je toto datum označováno Dnem slibů. 
                                                 #                 

Roku 1780 zde byla postavena barokní kaple sv. Anny. Původní kruhový půdorys vsi byl značně změněný výstavbou železnice Praha - Drážďany v letech 1847 - 1850, kdy zmizela nejstarší část vsi. Polovina 19. století byla pro ves významnou i z jiného důvodu - v této době bylo zrušeno poddanství a v roce 1850 se obce staly samostatnými správními jednotkami. Druhá polovina 19. století byla ve znamení rozkvětu společenského a kulturního života. Poklidný život v obci však přerušil příchod první světové války v roce 1914. Lidé během války strádali nedostatkem, potraviny a různé zboží bylo vydáváno na lístky, naturálie, koně a jiný majetek obyvatel byl zabavován pro potřeby armády, muži ze vsi byli povoláváni na frontu a mnozí se zpět již nikdy nevrátili…               

                       #                                   

Rok 1918 konečně přinesl mír. Život v obci se pak postupně vrátil zpět do normálu a obec zažívala období dalšího rozvoje. To však netrvalo dlouho. Přišla třicátá léta a s nimi hospodářská krize. V roce 1938 zabralo nacistické Německo Sudety a krátce nato vypukla druhá světová válka. Ta měla v obci podobný průběh jako válka předešlá. Opět bída a strádání, opět bolest a strach. Po osvobození v roce 1945 byl v obci ustanoven Místní národní výbor. Do následujícího roku také proběhl odsun německého obyvatelstva. Potom se již běh událostí konečně uklidnil a obec vstoupila do dalšího období rozvoje. 
                                                                           #

Dnes jsou Dolní Zálezly pokojně žijící vsí, mající před sebou jistě světlou budoucnost.

#