Obsah

Obecně závazné vyhlášky

 

OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného 

OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

OZV č. 2/2017 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů