Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Řád veřejného pohřebiště v Dolních Zálezlech 

OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů - zrušena

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušena

OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného 

OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

OZV č. 2/2017 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

      *  zde ke stažení

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

      * zde ke stažení