Obsah

Program rozvoje obce Dolní Zálezly 
2016 – 2021

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 12. prosince 2016 schválilo Program rozvoje obce Dolní Zálezly pro roky 2016 – 2021.

Program rozvoje obce Dolní Zálezly je strategický koncepční materiál, který definuje priority obce s cílem zajistit prosperitu obce a uspokojit potřeby jejích obyvatel.