Obsah

Silniční správní úřad

Obecní úřad Dolní Zálezly vykonává působnost silničního správního úřadu podle Zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) a to ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Žádost o připojení na místní komunikaci