Obsah

 

     Kontakty:             


      Obecní úřad Dolní Zálezly  Obecní úřad Dolní Zálezly
      Mírové náměstí 8 
      403 01 
Dolní Zálezly
 
      Obec Dolní Zálezly
      Mírové náměstí 8

      403 01 Dolní Zálezly

      

       IČO 00266710

      Fakturační adresa:

      Obec Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly

      číslo účtu - Česká spořitelna Děčín:  5164489319/0800


     

       telefon:                725 911 072 - starostka obce
                                            e-mail: starosta@dolni-zalezly.cz

                                            ING. MAGDA PEJŠOVÁ

                            
                                            724 195 518 - ekonomka
                                PAVLA STRAKOVÁ
                           
                                            475 213 079 - administrativní pracovnice    
                                            BLANKA PAPEŽOVÁ 
 

                     
      
       web:                  www.dolni-zalezly.cz

 


     e-mail:                ou.dz@seznam.cz

                               info@dolni-zalezly.cz

                               podatelna@dolni-zalezly.cz
 

    
      ID datové schránky:        ztta36d
 
  

      Úřední hodiny

 
          Pondělí       7:00 - 12:00    13:00 - 17:00  
            
           Středa         7:00 - 12:00    13:00 - 17:00 
           

 

       Kontaktní údaje na pověřence:

         Jméno:         Mgr. Marek Komárek

         E-mail:          marek.komarek@sms-sluzby.cz

         Telefon:        +420 725 983 171


    
           Komise
       
         Komise k projednávání přestupků :
 
       od r.2009 jsou přestupky projednávány
       na Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 401 00