Obsah

 

V roce 2019 byly podány 3 žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2019 

     o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1.1.2019 - 31.12.2019

 

 Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona

 č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím.
 


       a) Celkový počet písemných žádosí o informace: 3

       b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

       c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí  

           o neposkytnutí informace: 0

       d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 


                                                                                                       V Dolních Zálezlech dne 6.1.2020