Obsah

 

          V roce 2018 byly podány 4 žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

                                                  VÝROČNÍ ZPRÁVA

         OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2018 

 

   o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1.1.2018 - 31.12.2018

 

 Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona

 č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím.
 


       a) Celkový počet písemných žádosí o informace: 4

       b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:

       c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí   o   

           neposkytnutí informace: 0

       d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:


   V Dolních Zálezlech dne 4.1.2019