Obsah

 

 V roce 2017 bylo podáno  7 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

                                              VÝROČNÍ ZPRÁVA

         OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2017 

 

   o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1.1.2017 - 31.12.2017

 

 Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona

 č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím.
 


       a) Celkový počet písemných žádosí o informace: 7

       b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

       c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí   o   

           neposkytnutí informace: 0

       d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 


   V Dolních Zálezlech dne 2.1.2018