Obsah

 

V roce 2015 byla podána 1 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2015 

 o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1.1.2015 - 31.12.2015

 Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona

 č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím.
 


     a) Celkový počet písemných žádosí o informace: 1 

     b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

     c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí   o   

        neposkytnutí informace: 0

     d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 


V Dolních Zálezlech dne 5.1.2016