Přehled poplatků obce Dolní Zálezly

Poplatky pro rok 2023

 • popelnice o objemu 80 l: 1 144 Kč/ rok (nejpozději do 31.1.2024)
 • popelnice o objemu 120 l: 1 716 Kč/ rok (nejpozději do 31.1.2024)
 • popelnice o objemu 240 l: 3 432 Kč/ rok (nejpozději do 31.1.2024)

Senior 70+, který žije samostatně v domácnosti 

 • popelnice o objemu 80 l: 572 Kč/ rok (nejpozději do  31.1.2024)
 • popelnice o objemu 120 l: 858 Kč/ rok (nejpozději do 31.1.2024)

Pokud máte popelnici o objemu 120 l a víte, že ji nenaplníte, můžete si zvolit menší velikost, nebo naopak pokud vám současná popelnice nestačí, je třeba zvolit větší. Své požadavky můžete nahlásit na OÚ do 16. ledna 2023.

Využívání kapacity popelnic bude kontrolováno, bude-li popelnice pravidelně přeplněna, nebude vyvezena.

Rekreační objekty - obec zajišťuje odvoz směsných odpadů ze sběrných míst od března do konce října (8 měsíců) jednou týdně pouze ve speciálně označených pytlích - majitelé chat obdrží  16 ks 60 l  pytlů případně 8 ks 120 l. 

 • 528 Kč /rok/ nemovitost (platba do 30.listopadu 2023)

Platbu poplatku lze provést v hotovosti na OÚ v PO a ve STŘ od 8:00 do 10:00 a od 14:00 do 17:00, případně bezhotovostním převodem na účet obce (platební údaje: ve prospěch účtu 5164489319/0800; do zprávy – jméno, příjmení a číslo popisné či evidenční), 

Sběrný dvůr je pro veřejnost otevřen:

 • středa: 15:00–17:00
 • sobota: 8:30–10:00
 • ve státní svátek ZAVŘENO

tříděný odpad (papír, plasty, kovy a sklo), velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad,  biodpad a elektroodpad, vše v běžném množství z provozu domácností (ne odpad vzniklý při rekonstrukci, či při úklidu po předchozích majitelích nemovitostí) zde mohou odevzdat všichni obyvatelé Dolních Zálezel a chataři, kteří mají zaplacený poplatek za odpad za konkrétní období.

Vstup dětem do 12 let je do sběrného dvora umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby, která za dítě při pohybu na sběrném dvoře zodpovídá.

Poplatek za psa

 • poplatek za psa 100,- Kč
 • poplatek za 2. psa 200,- Kč
 • každý další pes 300,- Kč
 • poplatek za psa pro důchodce 50,- Kč
 • poplatek za 2. psa pro důchodce 100,- Kč
 • každý další pes pro důchodce 150,- Kč     

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů Typ: PDF dokument, Velikost: 277.83 kB

Poplatky za psy se platí jednorázově do 31. 3. 2023.