Obsah

Program rozvoje obce Dolní Zálezly pro období
2021 – 2027

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 14. března 2022 schválilo aktualizovaný  Program rozvoje obce Dolní Zálezly na období 2021-2027

Program rozvoje obce Dolní Zálezly je strategický koncepční materiál, který definuje priority obce s cílem zajistit prosperitu obce a uspokojit potřeby jejích obyvatel.

 

Program rozvoje obce Dolní Zálezly 
2016 – 2021

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 12. prosince 2016 schválilo Program rozvoje obce Dolní Zálezly pro roky 2016 – 2021.

Program rozvoje obce Dolní Zálezly je strategický koncepční materiál, který definuje priority obce s cílem zajistit prosperitu obce a uspokojit potřeby jejích obyvatel.