Obsah

Území obce Dolní Zálezly je součástí MAS Labské skály, z.s.

Masregiony sobě

Obec Dolní Zálezly je členem Sdružení místních samospráv ČR

smscr