Obsah

Ing. Magda Pejšová MPA


Role v org. struktuře

Obec Dolní Zálezly - Starosta
Mírové náměstí 8, Dolní Zálezy

Zastupitelstvo - Starosta
Mírové náměstí 8, Dolní Zálezy