Stavba čerpací stanice odpadních vod v Dolních Zálezlech byla zahájena

kanalizační čerpadlo do Církvic

Věděli jste, že veškeré odpadní vody, které vznikají u nás v Zálezlech se doposud bez čištění vypouštějí do řeky Labe?
Bohužel je to tak.

Bohužel je to tak. Majitelem a provozovatelem kanalizační sítě v naší obci je Severočeská vodárenská společnost a.s ( dále jen SVS ). Společnost SVS se cca posledních 7 let pokouší získat dotaci na vybudování čistírny odpadních vod v Sebuzíně a svedení odpadních vod z Dolních Zálezel a Církvic do této ČOV. Na vypouštění odpadních vod měla SVS doposud vyjímku. Ta již nebyla prodložena a proto SVS přistoupila k realizaci této velmi nákladné investiční akce z vlastních prostředků.

V rámci nyní zahajované části stavby bude v prostoru u moštárny postavena nová čerpací stanice odpadních vod. Pod hlavní silnicí Ústí - Lovosice bude proveden podvrt a protaženo potrubí. Následne bude položeno na dno řeky Labe potrubí až do Sebuzína. V Sebuzíně se začíná stavět nová čistírna odpadních vod, kam budou splaškové vody ze Zálezel čerpány a tam čištěny. Na tuto novou čistírnu budou nově svedeny i splaškové vody z Církvic, které jsou rovněž vypouštěny do Labe.

V rámci stavby dojde v měsíci srpnu a září k omezení provozu v ulici Rudé armády v prostoru mezi kulturním domem a moštárnou. Příjezd do Zálezel bude veden sjezdem od Lovosic. Průjezd podjezdem pod železniční tratí do ulice Národní fronty bude zachován.

 

Datum vložení: 20. 7. 2022 7:43
Datum poslední aktualizace: 20. 7. 2022 7:47
Autor: Správce Webu