Obsah

Jednání zastupitelstva

     Usnesení z ustavujícího VZZO ze dne 3. 11. 2014

                               zde ke stažení

      Usnesení z 1. VZZO ze dne 15. 12. 2014              zde ke stažení

        Usnesení ze 2. VZZO ze dne 9. 3. 2015                zde ke stažení

         Usnesení ze 3. VZZO ze dne 29. 4. 2015             zde ke stažení

        Usnesení ze 4. VZZO ze dne 10. 6. 2015              zde ke stažení

        Usnesení z 5. VZZO ze dne 29. 6. 2015                zde ke stažení 

        Usnesení z 6. VZZO ze dne 9. 9. 2015                  zde ke stažení

        Usnesení ze 7. VZZO ze dne 18. 11. 2015            zde ke stažení

        Usnesení z 8. VZZO ze dne 14. 12. 2015              zde ke stažení

        Usnesení z 9. VZZO ze dne 14. 3. 2016                zde ke stažení

       Usnesení z 10. VZZO ze dne 25.5.2016                 zde ke stažení

        Usnesení z 11. VZZO ze dne 29.6.2016                zde ke stažení

        Usnesení ze 12. VZZO ze dne 19. 9. 2016            zde ke stažení

        Usnesení ze 13. VZZO ze dne 12. 12. 2016          zde ke stažení

        Usnesení ze 14. VZZO ze dne 8. 3. 2017              zde ke stažení

        Usnesení z 15. VZZO ze dne 22.5.2017                zde ke stažení

       Usnesení ze 16. VZZO ze dne 19.6.2017         zde ke stažení

       Usnesení ze 17. VZZO ze dne 11.9.2017         zde ke stažení

       Usnesení z 18. VZZO ze dne 13.11.2017         zde ke stažení

       Usnesení z 19. VZZO ze dne 18.12.2017         zde ke stažení

       Usnesení ze 20. VZZO ze dne 19.3.2018         zde ke stažení

       Usnesení z 21. VZZO ze dne 28. 5. 2018         zde ke stažení

       Usnesení z 22. VZZO ze dne 25.6.2018           zde ke stažení

       Usnesení z 23. VZZO ze dne 17.9.2018           zde ke stažení

 


 

       Usnesení z ustavujícího VZZO ze dne 5. 11. 2018

                                        zde ke stažení

        

      Usnesení z 1. VZZO ze dne 12.11.2018      zde ke stažení

     Usenesení ze 2. VZZO ze dbe 10.12.2018  zde ke stažení