Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

   

   Provoz podatelny a podmínky příjmání dokumentů

   Příjem dokumentů 

   § 2 odst. 1) vyhl. č. 259/2012 Sb.

    Veřejnoprávní původce přijímá doručené dokumenty v podatelně. V případě
    dokumentu předaného veřejnoprávnímu původci mimo podatelnu
                 a  dokumentu vytvořeného z podání 
                 nebo podnětu učiněného ústně,
    které se považuje za dokument doručený, veřejnoprávní původce zajistí jeho
    bezodkladné předání podatelně nebo jeho bezodkladné provedení úkonů
    stanovených touto vyhláškou v souvislosti s příjmem, označením a evidencí
    dokumentů příslušnou organizační součástí veřejnoprávního původce.
      

  § 2 odst. 3)  vyhl. č. 259/2012            

  a)  Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů
           v digitální podobě, doručovaných na přenosných technických nosičích dat :    

      

         Obec Dolní Zálezly                        Obecní úřad Dolní Zálezly    
         Mírové náměstí 8                          Mírové náměstí 8
         403 01 Dolní Zálezly                     403 01 Dolní Zálezly

  

 b)   Úřední hodiny podatelny:

       pondělí a středa: 8.00 - 12.00            13.00 - 17.00
       úterý a čtvrtek:  8.00 - 12.00            13.00 - 15.00
       pátek:                  8.00 - 11.00

 

 c) Adresa elektronické podatelny:   podatelna@dolni-zalezly.cz

         Elektronická adresa podatelny je adresa, na kterou je možno zasílat podání
          e-mailem.Dokument se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně, a to je
          v případě, že je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální
          podobě, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a neobsahuje
          škodlivý kód.

 d) ID datové schránky obce Dolní Zálezly:   ztta36d 

 e) Další způsoby elektronické komunikace úřad nepřipouští

 f)   Povolené formády datových zpráv

        Předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony  
        jmen souborů:
       formát TXT, HTM, HTML, RFT, ODT, DOC, DOCX, PDF,
                    XLS, XLSX, JPG, JPEG

 

 g)   Přenosné technické nosiče dat, na kterých jsou přijímány  
          dokumenty v digitální podobě:
                                    CD-ROM (formát PC)
                               Flashdisk - pouze při podání na podatelně

      

 h) Pokud úřad při příjmu dokumentů zjistí, že dokument v analogové
        podobě je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit
        uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo že dokument v digitální
        podobě není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele
        a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele,
        vyrozumí úřad odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví
        další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se úřadu
        ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, úřad
        takový dokument nezpracovává.