Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

  Žádost o podání informace

  podle zákona č. 106/1999 Sb.,

  o svobodném přístupu k informacím

 

 

    Žadatel:

    jméno a příjmení:  .....................................................

    adresa trvalého bydliště: ........................... .....................................................

    požadovaná informace podle tohoto zákona:

 

  ¨ Datum podání žádosti: 

                                                                                   .........................

                                                                                vlastnoruční podpis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Příjem žádostí a dalších podání

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

  k informacím se na Obecním úřadě v Dolních Zálezlech podávají:

  písemně: a) poštou - na adrese: OÚ Dolní Zálezly, Mírové nám. 8,

                       PSČ 403 01

                   b) e - mailem - ou.dz@seznam.cz

                   c) osobním předáním žádosti v podatelně OÚ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Opravné prostředky:

 

Proti rozhodnutí ve správním řízení se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí  doručeno, a to ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Dolních Zálezlech.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sazebník úhrad za poskytování informací:

   Informace jsou poskytovány bezplatně.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------