Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 V roce 2006 nebyla podána žádná žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2006 
 o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1.1.2006 - 31.12.2006

 Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím.

     a) Celkový počet písemných žádosí o informace: 0 

     b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

     c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí   o   

        neposkytnutí informace: 0

     d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 


V Dolních Zálezlech dne 1.1.2007